x

Fizjoterapeuta – kim jest i w czym może pomóc?

Dzisiejszy wpis chcielibyśmy dedykować naprawdę dużej grupie naszych czytelników. Kierujemy go szczególnie do wszystkich naszych pacjentów i klientów, którzy są ciekawi jak wygląda zawód fizjoterapeuty. Ponadto, może się okazać przydatną lekturą dla młodych osób poszukujących swojej ścieżki zawodowej, jak również dla samych przedstawicieli tego zawodu, którzy stale szukają możliwości rozwoju swojego warsztatu pracy.

W niniejszym tekście chcemy wyjaśnić co robi fizjoterapeuta, kim dokładnie jest i kto może nim zostać, a także rozważymy, czy określenie „fizjoterapeuta” oznacza to samo co „rehabilitant”. Serdecznie zapraszamy do lektury i obiecujemy, że tak jak wspomnieliśmy powyżej – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu treningu dna miednicy

Zapisz się na kurs BeBo®

Fizjoterapeuta – kto to?

Chcąc dokładnie odpowiedzieć na pytanie „kto to fizjoterapeuta”, powinniśmy sięgnąć do najważniejszego i niepodważalnego źródła, którym jest Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która szczegółowo reguluje zasady jego pracy.

Jest to samodzielny zawód medyczny, którego podstawy prawne są ściśle określone w powyższym dokumencie. Fizjoterapeuta to osoba, która ukończyła odpowiednie studia zakończone egzaminem (od 2015 roku są to pięcioletnie, jednolite studia magisterskie), odbyła w ich czasie praktykę zawodową, posiada Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty oraz jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów (możesz w nim sprawdzić każdego terapeutę, z którym współpracujesz, aby upewnić się czy posiada odpowiednie kwalifikacje medyczne do prowadzenia postępowania usprawniającego). Warto również zaznaczyć, że fizjoterapeuci mają obowiązek wykonywać swoją pracę ze szczególną starannością, poszanowaniem praw pacjenta, zapewnieniem jego bezpieczeństwa oraz z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Jest on również zobowiązany do stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy, aby jego działania były zgodne z aktualną wiedzą medyczną, o czym napiszemy w dalszej części artykułu.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

Większość osób zapewne w swoim życiu spotkała się z fizjoterapią różnego rodzaju i posiada ogólną wiedzę na temat tego, czym zajmuje się fizjoterapeuta. Ten temat jest także szczegółowo rozwinięty w ustawie o zawodzie. Do jego najważniejszych zadań należy:

  • dokładne badanie pacjenta pod kątem ograniczeń funkcjonalnych,
  • planowanie i prowadzenie zabiegów z zakresu kinezyterapii (usprawnianie ruchem), fizykoterapii (leczenie z wykorzystaniem bodźców fizykalnych, szczegółowo omawialiśmy ten temat w poprzednich artykułach) oraz masażu,
  • dobieranie, zlecanie i nauka korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego (np. kule, balkoniki, ortezy itd.),
  • prowadzenie działań z zakresu fizjoprofilaktyki, czyli rozpowszechnianie wszelkich postaw prozdrowotnych oraz edukacja społeczeństwa w tym temacie.

Warto pamiętać, że za fizjoterapeutów uważamy również osoby zajmujące się nauczaniem zawodu, na przykład na uczelniach lub w ramach kształcenia podyplomowego oraz naukowców prowadzących badania mające na celu rozwój medycyny i metod usprawniania terapeutycznego.

Skoro usystematyzowaliśmy już wiedzę na temat tego, co robi fizjoterapeuta, to pora wyjaśnić różnice między pojęciami, których wiele osób używa zamiennie, a warto wiedzieć, że wcale nie oznaczają dokładnie tego samego. Poniżej wyjaśnimy różnice między fizjoterapeutą, a rehabilitantem.

Różnice między fizjoterapeutą, a rehabilitantem

Określenie „fizjoterapia” pochodzi z greckiego „physis” oznaczającego naturę oraz „therapeia”, co tłumaczy się jako „leczenie”. Zatem przyjmuje się, że fizjoterapia to wykorzystywanie w celach leczniczych tego, co występuje w naturze, to jest ruchu oraz czynników fizykalnych takich jak ciepło, zimno, pole magnetyczne, promieniowanie podczerwone itp. Jest to podstawowy fundament rehabilitacji medycznej. Słowo „rehabilitacja” (z języka łacińskiego: „re-” – coś ponownego; „habilis” – sprawny) jest znacznie szerszym pojęciem, ponieważ obejmuje ogólne przywracanie sprawności w różnych dziedzinach życia. Możemy wyróżnić rehabilitację społeczną (zajmującą się integracją z członkami rodziny, grupą rówieśniczą, znajomymi oraz łagodzeniem barier społecznych), rehabilitację zawodową (stwarzającą warunki dla osób z niepełnosprawnościami do pracy zawodowej, zarobkowej) oraz rehabilitację medyczną, w której skład wchodzi właśnie omawiana dziś fizjoterapia. Zatem rehabilitant to każda osoba, pracująca w jednym z powyżej wymienionych sektorów oraz pomagająca w przywracaniu sprawności osobom, które tego potrzebują.

Jak widzisz różnice między fizjoterapeutą, a rehabilitantem są niewielkie, ale istotne. Reasumując, zamienne używanie tych określeń naturalnie przyjęło się w naszym codziennym języku i nie stanowi błędu, ale warto zawsze mieć świadomość, że każdy fizjoterapeuta jest rehabilitantem, ale nie każdy rehabilitant może być fizjoterapeutą.

Nauka przez całe życie

Czytając o tym, kim jest i czym zajmuje się fizjoterapeuta, z pewnością zauważyłeś, że aby dobrze i odpowiedzialnie wykonywać ten zawód trzeba wykazać się szeroką wiedzą teoretyczną o funkcjonowaniu organizmu człowieka, jego anatomii i fizjologii, oraz o różnych zaburzeniach i chorobach, a także przyczynach ich powstawania. Konieczne są także umiejętności praktyczne, które są doskonalone wraz z nabywaniem doświadczenia w pracy z pacjentem.

Nauki medyczne są jedną z wielu dziedzin, których dynamiczny rozwój postępuje bardzo szybko, a nawet ekspresowo. Każdego dnia pojawiają się nowe doniesienia badaczy, które mają na celu ciągłe udoskonalanie metod leczniczych i terapeutycznych. Właśnie z tego powodu, wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne, w tym fizjoterapeuci – zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych: zarówno poprzez „bycie na bieżąco” ze światem nauki (udział w sympozjach, analiza publikacji badawczych), jak również uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach. Kursy dla fizjoterapeuty, który chce poszerzyć swoją wiedzę i wzbogacić swój warsztat pracy, są organizowane przez wiele placówek kształcenia ustawicznego zarówno w Polsce jak i za granicą. Rozwój jest możliwy w każdej dziedzinie fizjoterapii, a niezwykle szeroki wybór szkoleń daje duże możliwości poznawania nowych technik i metod, dzięki którym możemy pomagać naszym pacjentom w powrocie do pełnej sprawności.

Jeżeli należysz do grona naszych czytelników, którzy poszukują swojej ścieżki zawodowej, to chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na jedno: fizjoterapeuta musi lubić się uczyć :). Tylko regularne powtarzanie, systematyzowanie oraz poszerzanie swojej wiedzy pozwala osiągnąć sukces terapeutyczny.

Chcąc podsumować nasze rozważania, znaleźliśmy w głębokich zakątkach Internetu znane wśród przedstawicieli zawodu hasło, które w najkrótszy możliwy sposób odpowiada na pytanie: „fizjoterapeuta – kto to?”. Jest to ktoś, kto posiada „umysł naukowca, serce humanisty i ręce artysty”.

Źródła:

  1. Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Część I. Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. Wydanie IV. Wydawnictwo KASPER. Kraków 2004.
  2. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Przeczytaj również:

Nasza nowa książka

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami